Home
Over Bestfit
Partners & Shops
Zadels & toebehoren
Diensten & services
Zadelmarkerij & werkplaats
Aanbiedingen
Merken
 
Voorlichting & Advies
Nieuws & Verhalen
Agenda & Evenementen
Contact & Aanvragen
Referenties
Leveringsvoorwaarden & Prijslijsten

Voorwaarden & prijslijsten
        DISCLAIMER
  Principe voorwaarden.
        Principe overeenkomst garantie en verplichtingen
        Betalingsvoorwaarden van BESTFIT voor derden.
  GARANTIE VOORWAARDEN
        Standaard garantie.
  VOORRIJD KOSTEN
        Voorrijd kosten
        Via kaart van Nederland
        Via lijst provincie, stad
  CONTROLE en ADVIES.
        Technische controle zadel.
        Controle passing zadel.
  OPVULLEN EN CORRICEREN
        Opvullen en corriceren.

Nieuwsbrief
 
 
Aanmelden Afmelden 

     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

Bestfit Zadelservice
Kamerlingh Onnesweg 98
1223 JM Hilversum
Telefoon: 035-6424100
Mobiel: 06-27043228
Fax: 035-6426100
info@bestfitzadelservice.nl
 

 

 

 
 

 BETALINGSVOORWAARDEN
BESTFIT.
Zadelservice –Zadelmakers -Zadelverkoop.
Principe overeenkomst voor het verrichten van diensten en het doen van leveranties van BESTFIT aan derden en de betaling ervan aan de BESTFIT organisatie, door deze derden.

De opdrachtgever, de koper, en of de eigenaar verklaart hiermee dat hij/zij op de hoogte is van de tarieven, betalings-, leverings- en garantievoorwaarden, werkwijzen en doelstellingen van de BESTFIT organisatie, en dat hij/zij er mee akkoord gaat dat bij het verstrekken van een mondelinge of schriftelijke opdracht deze voorwaarden van toepassing zijn.
Deze derde, verklaart dat hij/ zij op de hoogte is van de BESTFIT informatiebronnen zoals folders, brochures, website ed. en kennis heeft genomen van de inhoud hiervan en deze heeft begrepen en zodoende voldoende te zijn ingelicht

BETALINGS VOORWAARDEN.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, leveranties  van goederen of diensten welke BESTFIT of diens PARTNERS verrichten na een mondelinge of schriftelijke opdracht van een derde.

CONTANTE BETALING.

Alle reparaties en aanpassingen aan zadels of onderdelen ervan inclusief opvulwerk moeten CONTANT bij aflevering betaald worden.

Voorrijkosten dienen vooruit of contant voor aanvang  van de werkzaamheden betaald worden.

*De kosten van de leverantie en de uit te voeren werkzaamheden en diensten worden door de opdrachtgever, de koper of eigenaar zelf betaald en wel uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan deze koop, aflevering, prestatie of verrichting, contant of per bank overschrijving.( contant is ook pin)
*Mocht BESTFIT op de datum van levering van goederen of diensten nog geen betaling ontvangen hebben, dan zal deze derde alsnog voorafgaande aan de levering zorgdragen voor een betaling contant of per pin (indien aanwezig).
*Als door welke omstandigheid dan ook er stille goedkeuring en instemming van BESTFIT is en de betaling van derde is niet voor de aanvang van de leveringen van goederen of diensten ontvangen, zal derde ervoor zorgen dat de betalingen binnen 8 dagen na de gehele of gedeeltelijke levering  van goederen of diensten plaats zal vinden.
* Betalingen zullen netto zonder enige aftrek van enige korting of verrekening geschieden per rechtsgeldig Nederlands betaalmiddel.Contant, per pin of bankoverschrijving.
 *Elke handeling welke BESTFIT na deze 8 dagen moet doen om de derde er aan te herinneren  te betalen of tot betaling te manen zal het openstaande bedrag per handeling met minimaal € 20,- worden verhoogd.

VERZUIM.
Als binnen deze 8 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in verzuim en nalatig en bij voorbaat in gebreke.
Als wegens niet tijdig, niet willen betalen of enigszins anders de opdrachtgever, koper of eigenaar geen betaling doet zal BESTFIT overgaan tot het nemen van gerechtelijke of buiten gerechtelijke incasso.
De daaraan verbonden kosten inclusief de wettelijke rente komen geheel voor de rekening van de deze derde.                  
                                             


Hilversum 01-01-2008
 

 

 

 

 

 
HOME - OVER BESTFIT - REFERENTIES - CONTACT & BESTELLEN - LEVERINGSVOORWAARDEN - LINKS - SITEMAP - PRIVACY STATEMENT
 
Copyright © Bestfit saddles & solutions. All rights reserved
Site development & CMS by Think Webdesign